+316 4807 6960 info@EbdWebDesign.nl

EbdWebDesign, gevestigd aan Het Zwin 1 te 3823GT Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.EbdWebDesign.nl
Het Zwin 1
3823GT Amersfoort
Tel. 06-48076960

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen u graag uw uw vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@EbdWebDesign.nl te bereiken.

EbdWebDesign
Deze website is anoniem te bezoeken.
De website is voorzien van de SSL certificaat dat op de juiste manier geïnstalleerd is.
Voor de werking van de website wordt echter wel gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins van derden. Onderstaande informatie gaat daarom vooral over de diensten waar EbdWebDesign gebruik van maakt en wat er mogelijk met die informatie gedaan wordt.

EbdWebDesign verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens, tenzij u deze zelf aan ons hebt verstrekt.
Wat wordt er verstaan onder verzamelde gegevens
Onder verzamelde gegevens worden verstaan:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@EbdWebDesign.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Het doel van de verzamelde gegevens
De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact met u op te kunnen nemen, zoals het beantwoorden van vragen of werkzaamheden voor u te kunnen uitvoeren.
Een logisch gevolg van uitgevoerde werkzaamheden is de daaruit voortvloeiende facturatie.

Wat doet EbdWebDesign met uw gegevens?
EbdWebDesign doet niets geks met uw gegevens. Wij behandelen de verkregen gegevens vertrouwelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden
EbdWebDesign verkoopt uw gegevens niet aan derden.
EbdWebDesign verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt.

Geautomatiseerde besluitvorming
EbdWebDesign neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen zonder dat daar een mens (medewerker van EbdWebDesign) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
EbdWebDesign bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Wat zijn cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website en soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan.
Sommige cookies zijn noodzakelijk. Omdat de website het anders niet doet. Er zijn ook cookies die handig zijn voor de bezoeker. Bijvoorbeeld omdat hij onthoudt in welke taal u de website wilt lezen. Maar veel cookies worden gebruikt om bij te houden wat u op internet doet. Bijvoorbeeld naar welke pagina’s u hebt gekeken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

 • Functionele cookies
  Om onze website goed te laten werken.

 • Analystische cookies
  Voor het verzamelen en analyseren van statistieken om de ervaring op onze website.
  Wij willen graag weten hoe bezoekers de website gebruiken, welke pagina’s het meest bezocht worden en met welke browser. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics. Deze informatie wordt voor ons geanalyseerd maar wel zo goed mogelijk geanonimiseerd. Wij ontvangen dus geen IP-adressen of andere persoonsgegevens.
  Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten.
  Google Analytics houdt zich aan de relevante Privacy Shield-principes principes.

Cookies uitschakelen en verwijderen
Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kan via de browserinstellingen. Gebruik eventueel de helpfunctie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Social Media buttons
Uiteraard is het fijn als er op een makkelijke manier berichten kunnen worden gedeeld op sociale media. Hiervoor kan het zijn dat er buttons op de website staan. Ook de meeste sociale mediakanalen werken met cookies en houden zich aan het EU-US Privacy Shield.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
EbdWebDesign neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@EbdWebDesign.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen kunt u contact met ons opnemen via info@EbdWebDesign.nl.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om uzelf adequaat te identificeren, waarbij we u verzoeken om uw foto en BSN-nummer op uw identiteitsbewijs onleesbaar te maken.
Op voorgenoemde verzoeken ontvangt u binnen vier weken een schriftelijk antwoord.
Bent u niet tevreden met ons antwoord en komen we er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens.